Skip to Content
University of Limerick, Ireland

 

Students & Staff   Study at UL  |  Research  |  Faculties  |  A - Z Directory  |  Finding Staff

Student Affairs Home Student Affairs Small Logo  
You are here:  Student Administration / Student Academic Administration
Student Administration Banner

The Student Academic Administration Office, University of Limerick

 

Oifig Riarachán Acadúil na Mac Léinn, Ollscoil Luimnigh 

Welcome to the Student Academic Administration website.  It is designed to assist you in accessing important information as you progress through your programme of study and for all staff through critical processes throughout the academic year.

The Student Academic Administration Office maintains, controls and develops the University's student records, including all personal information, grant records, student registrations, facilitates Module Grade Entry, performance reports and student results, the issuing of all University graduate parchments and the publication of all class and examination schedules for the University. The office also develops and administers procedures for the compliance by all students and staff in support of the University's Academic Regulations and Marks and Standards.

Our main goal is to progress students through their chosen academic path in collaboration with other UL stakeholders. (Stakeholders include students and other administrative and academic staff within UL).

Within SAA, we work as a team to achieve our goals and targets. We listen and give our best efforts to provide a timely response to all customers. We look to continually improve our current level of customer satisfaction and the quality of our service through concise quality procedures, technological support and informed staff.

The office is one of several units within the Student Affairs Division.

 

  Facebook Twitter

Student Affairs Charter

The multi disciplinary team of the Student Affairs DivisIon provides a wide range of professional services that aim to create a positive and successful learning experience for students at UL. This is achieved in partnership with all faculty, staff and other stakeholders.

 

Fáilte go dtí suíomh idirlín Riarachán Acadúil na Mac Léinn.  Leagadh amach é le cabhair a thabhairt duit teacht ar eolas tábhachtach agus tú i mbun do chláir staidéir agus mar chabhair don fhoireann go léir chun tabhairt faoi phróisis ríthábhachtacha i rith na bliana acadúla.

Tá taifid mhic léinn na hOllscoile faoi chúram Oifig Riarachán Acadúil na Mac Léinn. Coimeádann agus forbraíonn sí na taifid seo, mar shampla gach eolas pearsanta, taifid deontais agus cláruithe mac léinn. Éascaíonn sí, thar ceann na hOllscoile, Iontráil Grád Modúil, tuairiscí feidhmiúcháin agus torthaí mac léinn, eisiúint pháir chéime na hOllscoile, agus foilsiú sceidil ranga agus scrúduithe. Ina theannta sin, déanann sí na nósanna imeachta a bhaineann le comhlíonadh na mac léinn agus na foirne i leith Rialacháin, Mharcanna agus Chaighdeáin Acadúla na hOllscoile a fhorbairt agus a riaradh.

An príomhchuspóir atá againn ná mic léinn a threorú trína rogha cosán acadúil i gcomhar le geallsealbhóirí OL eile. (Ar na geallsealbhóirí seo tá mic léinn agus foireann riaracháin agus acadúil eile in OL).

Bímid ag obair mar fhoireann in Oifig Riarachán Acadúil na Mac Léinn chun ár gcuid aidhmeanna agus cuspoirí a bhaint amach. Éistimid lenár gcustaiméirí ar fad agus déanaimid ár seacht ndícheall freagra tráthúil a thabhairt dóibh. Déanaimid iarracht leanúnach feabhas a chur ar léibhéil sásaimh ár gcustaiméirí agus ar cháilíocht ár seirbhíse trí na nithe seo leanas: nósanna imeachta cáilíochta atá beacht, tacaíocht theicniúil agus foireann atá ar an eolas.

Tá an oifig ar cheann de na haonaid atá i Rannóg Gnóthaí Mac Léinn.

 

Cairt Ghnóthaí na Mac Léinn

 

Solathraíonn an fhoireann uileghabhálach i Rannóg Ghnóthaí Mac Léinn réimse fairsing seirbhísí gairmiúla. Tá sé mar aidhm acu taithí foghlama atá dearfach a chruthú, rud a théann chun tairbhe na mac léinn in OL. Baintear seo amach trí chomhoibriú leis an bhfoireann, le foireann na ndámh agus le geallsealbhóirí eile.

 

 

 

 

 

SAA News

ECTS Update

Other News

Flu Advisory Notice

Useful Links

University of Limerick, Limerick, Ireland, T: +353 (0)61 202700  :  Disclaimer   :  Privacy & Cookie Statement  :  Contact  :  Location