Skip to Content
 
University of Limerick, Ireland

 

Students & Staff   Study at UL  |  Research  |  Faculties  |  A - Z Directory  |  Finding Staff

You are here:  Home / News Archives / 2010 / September 2010
 

The 'Roof is Raised' at the Launch of €20m New Home for UL's Irish World Academy


 

An Taoiseach Brian Cowen T.D. Officially Launches the new Hub for artistic and cultural creativity in Ireland

The spectacular new home of the Irish World Academy of Music and Dance at the University of Limerick was officially launched today by An Taoiseach Brian Cowen TD.  The launch was marked by a cultural celebration including performances by the Chieftains, the Irish Chamber Orchestra, Rex Levitates Dance Company and by students of the Irish World Academy across contemporary, traditional and world dance as well as classical and traditional music performances.

The €20million building was specifically designed to combine the elements of research, performance and teaching by leading French Architect Daniel Cordier, who was appointed following an international design competition.  It accommodates two performance workshop theatres, the Tower Theatre and the Main Theatre as well as dance performance studios, recording spaces, music performance practice rooms, seminar rooms, exhibition areas and an international research centre. 

An Taoiseach underlined the importance of the Academy in protecting and showcasing our cultural heritage. He added "the new Academy building not only offers a place to study, examine and develop the many strands of our musical heritage but it also lets us celebrate it, and the rich and varied traditions of other cultures". 

Speaking from the launch Professor Mícheál O'Súilleabháin said 'this building is like a poem.  It has all the practicalities of a safe haven, and all the poetics of a work of art.  The Irish World Academy team holds it in trust for the Irish nation and for fellow artists and scholars across the world."

Since its establishment in 1994 the Irish World Academy has seen over 1500 students graduate from its 10 postgraduate and three undergraduate programmes.  The international base of the student population continues to expand. Current EU countries represented among the Academy's student population include Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, The Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, Sweden, UK, Ireland. Non EU countries represented include Canada, Mexico, Brazil, Columbia, Nigeria, South Africa, Japan and China.  In excess of 40 countries have been represented in the fulltime student population since its inception.

The Academy has a vibrant artist-in-residence programme currently including Jean Butler (a graduate of the Academy's MA Contemporary Dance Performance), East-Clare fiddler Martin Hayes; musician, composer and producer Dónal Lunny, contemporary dancer and founder of Rex Levitates Dance Company, Liz Roche and the Irish Chamber Orchestra.

Professor Don Barry UL President thanked the Atlantic Philanthropies  who "had the foresight to see beyond bricks and mortar to a facility that will not only form an essential part of the student experience at UL but also connect with the community and become an integral part of the cultural and social infrastructure of Limerick and beyond. It is part of the UL DNA to support the economic, social and cultural development of the region and today we celebrate yet another milestone on that journey."

The Irish World Academy offers MA Programmes in Music Therapy, Irish Traditional Music Performance, Contemporary Dance Performance, Classical String Performance, Community Music, Irish Traditional Dance Performance, Ethnomusicology, Ethnochoreology, Chant Performance and Music Education.  An innovative new PhD Programme in Arts Practice commenced in Sept 2009, attracting internationally renowned performers including sean-nós Singer Iarla O Lionáird and dancer Breandán de Gallaí.  Undergraduate programmes include BA Irish Music and Dance; BA Voice and Dance and Certificate in Music and Dance.

The new facility will operate as a naturally ventilated building with minimal mechanical ventilation to reduce its long-term carbon footprint.  The design, which was developed in response to the ecology of the site at UL on Ireland's greenest campus, utilised weather data from Shannon airport to understand the microclimate and to design the independent below ground plenum air supplies to the two theatres. 

 'Ceol go fraigheacha' ag Seoladh Baile Nua €20m do Dhámh Chruinne Éireann in OL

Mol nua do chruthaitheacht ealaíne agus cultúir in Éirinn Seolta go hOifigiúil ag an Taoiseach Brian Ó Comhain T.D 

Sheol an Taoiseach Brian Ó Comhain T.D. baile nua suaithinseach Dhámh Chruinne Éireann, Rince agus Ceol, in Ollscoil Luimnigh go hoifigiúil inniu.  Chuir an ceiliúradh cultúir go suntasach leis an seoladh nuair a chas na Chieftains, Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann agus mic léinn Dhámh Chruinne Éireann, ceol comhaimseartha, traidisiúnta agus domhanda agus léiríodar leis, in éineacht le Complacht Rince Rex Levitates, an ceol clasaiceach agus traidisiúnta.

Ba é Ailtire ardchumasach na Fraince, Daniel Cordier, an té a dhear an foirgneamh €20milliún go sainiúil le tréithe den taighde, an chur i láthair agus an teagaisc a chomhroinnt ina chéile. As comórtas deartha idirnáisiúnta a ceapadh é.  Tá dhá amharclann láithriú ceardlainne ann, Amharclann an Túir agus an Phríomhamharclann chomh maith le stiúideónna cur i láthair rince, áiteanna taifeadta, seomraí cleachtú láithrithe, seomraí seiminéir, áiteanna taispeántais agus ionad taighde idirnáisiúnta.

Ghlac Uachtarán OL, an tOllamh Don Barry, buíochas le Atlantic Philanthropies a "raibh de léargas iontu sa tslí nár tháinig an moirtéal agus brící idir iad agus íomhá na háise a bheas ina dlúthchuid de thaithí an mhic léinn in OL, ach beidh ina áit sin mar nasc idir an pobal agus croílár saíochta agus bonneagair na sochaí i Luimneach agus lasmuigh de sin leis.  Is cuid dílis de OL tacú le forbairt geilleagair, sóisialta agus cultúir an cheantair agus déanaimid comóradh inniu ar cheann eile de chlocha míle an aistir sin."

Dúirt an tOllamh Mícheál Ó Súilleabháin ag an seoladh 'tá an foirgneamh seo ar nós dáin.  Tá praiticiúlacht an dídin sláin ann, agus tá áille iomlán an tsaothair ealaíne ann.  Tá Dámh Chruinne Éireann á shealbhú ar iontaoibh do náisiún na hÉireann agus dá comhealaíontóirí agus scoláirí ar fud an domhain."

Tá breis is 1500 mac léinn treoraithe chun céime ag Dámh Chruinne Éireann trí thrí cinn de cláir fhochéime agus trí dheich gclár iarchéime ó bunaíodh i 1994 é.  Tá bun idirnáisiúnta phobal na mac léinn ag spré amach i gcónaí.  I measc thíortha an AE a bhfuil mic léinn sa Dámh faoi láthair, tá an Ostair, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Iodáil, an Ísiltír, an Iorua, an tSlóvaic, an Spáinn, an tSualainn, an Ríocht Aontaithe, Éire.  I measc tíortha lasmuigh den AE, tá Ceanada, Meicsiceo, an Bhrasaíl, an Cholóim, an Nigéir, an Afraic Theas, an tSeapáin agus an tSín.  Tá áireamh ar bhreis is 40 tír a raibh cuid dá muintir i measc phobal na mac léinn lán ama ón tús.

Tá clár fuinniúil ealaíontóir cónaithe a bhfuil le háireamh ann i láthair na huaire, Jean Butler (céimí MA Contemporary Dance Performance de chuid na Dáimhe), fidléir Oirthear an Chláir Martin Hayes; an ceoltóir, cumadóir agus láithreoir Dónal Lunny, an rinceoir comhaimseartha agus bunaitheoir an Rex Levitates Dance Company, Liz Roche agus tá Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann. 

Reáchtálann Dámh Chruinne Éireann Cláir MA i Leigheas an Cheoil, Láithriú an Cheoil Thraidisiúnta, Láithriú an Rince Chomhaimseartha, Láithriú an Téadcheoil Chlasaicigh, Ceol an Chomhphobail, Láithriú an Rince Gaelach Thraidisiúnta, An Eitnicheoleolaíocht, an Eitnichóiréolaíocht, Láithriú na Cantaireachta agus in Oideachas an Cheoil.  Thosaigh Clár nuálach nua PhD i gCleachtas Ealaíne i Meán Fómhair 2009, ní a tharraing taibheoirí cáiliúla idirnáisiúnta, an t-amhránaí sean-nós Iarla Ó Lionáird agus an rinceoir Breandán de Gallaí ina measc.  I measc na gclár fochéime, tá an BA i gCeol agus Rince na hÉireann; BA i nGuth agus Rince agus an Teastas i gCeol agus Rince. 

Feidhmeoidh an foirgneamh ar córas aeráil aiceanta gona laghad aeráil mheicniúil, rud a fhágfas gur lúide a lorg carbóin in achar fadama.   D'eascair an dearadh as eiceolaíocht an tsuímh in OL, an campas is glaise in Éirinn. Baineadh feidhm as sonraí aimsire ó aerfort na Sionna le miocraeráid an tsuímh a léamh agus leis an soláthar lánaeir neamhspleách faoi thalamh a dhearadh don dá amharclann.  


UL Ceremonies 
University of Limerick, Limerick, Ireland, T: +353 (0)61 202700  :  Disclaimer   :  Privacy & Cookie Statement  :  Contact  :  Location