Skip to Content
 
University of Limerick, Ireland

 

Students & Staff   Study at UL  |  Research  |  Faculties  |  A - Z Directory  |  Finding Staff

You are here:  Home / News Archives / 2008 / August 2008
 

Fostú Céimithe Ollscoil Luimnigh ar an Leibhéal is Airde ó 1995 i leith


D'fháiltigh Uachtarán OL, An tOllamh Don Barry, roimh thoradh an-dearfach suirbhé a rinneadh le déanaí ar chéimithe as OL a léirigh breis éilimh i measc fostóirí teacht ar chéimithe as OL.  Bhí an tOllamh Barry ag caint agus OL tosaithe ar cheithre lá de bhronnadh céimeanna ar 2326 mac léinn a cheiliúradh. 

"Níorbh airde an t-éileamh riamh roimhe seo le fostú 74% de chéimithe OL laistigh de roinnt míonna dóibh an chéim a bhaint amach.  Comharthaíonn sé seo ardú 5% ó anuraidh agus is é an ráta fostaíochta is airde ó 1995 i leith.  Tá san áireamh fostaíochta seo iad siúd atá ag obair in Éirinn agus thar lear araon, le 67% fostaithe in Éirinn agus 7% fostaithe thar lear.  Ba bheag an líon céimithe a d'imigh as an tír le deich mbliain anuas, rud a léiríonn caighdeán agus réimse na fostaíochta do chéimithe in Éirinn.  Is léir as an méid sin gur fearr le lucht céime na hÉireann obair sa bhaile, ach an post ceart a aimsiú in Éirinn.  Díríonn mórfhostóirí lucht céime a n-aird d'aon aidhm ar chéimithe OL mar gheall ar a gcumasc de thaithí oibre, de mhianach intleachtúil agus den bhealach deas atá leo.  Dá bharr sin, tá ráta fostaíochta céimithe as OL go suntasach níos airde ná an meán náisiúnta" a dúirt an tOllamh Barry.  

Is gné de gach réim léinn é an ardfhostaíocht, rud a chruthaigh 30 cúrsa céime in OL, mar nár theagmhaigh aon bhlas dá laghad dífhostaíochta leo.  Ba airde lucht céime sna réimsí Eolaíocht Sláinte: an tAltranas, an Fhisteiripe, an Teiripe Shaothair, agus  Teiripe na hUrlabhra agus na Teanga ó thaobh na fostaíochta, d'ainneoin na drochphoiblíochta faoi chiorraithe san earnáil seo.  

Ní théann gach céimí isteach i bpost lom láithreach mar is mian le roinnt díobh tabhairt faoi iarchéim.  Léiríonn an suirbhé go ndeachaigh 18% de rang 2007 le haicme éigin taighde nó le staidéar iarchéime.  Braithfidh forbairt an gheilleagair amach anseo ar an soláthar daoine le cáilíochtaí iarchéime d'fhonn an taithí sainiúil taighde a chur chun cinn agus beidh na céimithe seo ullmhaithe go maith don dúshlán seo," arsa an tOllamh Barry.   

Measadh gnóthaí tuarastail sa suirbhé leis.  Bhí an meántuarastal tosaigh thart ar €28,000 ach bhí breis is 20% de na céimithe ag saothrú tuarastal os cionn €33,000.  Mar is gnách, is mór idir na leibhéil tuarastail sna réimsí léinn agus sna hearnálacha éagsúla fostaíochta ar fad.

Is é an tIarthar Láir an réigiún fostaíochta is fearr le daoine ag 35% de na postanna.  Is é Baile Átha Cliath an dara rogha ag 33%.  Comharthaíonn an méid seo athrú suntasach i ndearcadh na gcéimithe le roinnt blianta anuas, go  roghnaíonn siad fanacht san Iarthar Láir.  Ba é an Bhreatain an t-ionad fostaíochta thar lear ab fhearr leo agus an Meán-Oirthear ina dhiaidh.  Tá an t-eolas seo bunaithe ar thorthaí suirbhé, a rinneadh ar na mallaibh, is a léirigh stádas reatha breis is 2,500 céimí a chríochnaigh cúrsaí lánaimseartha in OL i rith na bliana 2007.   

Bronnfar céim ar 2326 céimithe an tseachtain seo in Ollscoil Luimnigh i réimsí léinn éagsúla, an Gnó, an tOideachas, an Innealtóireacht, na Daonnachtaí, an Fhaisnéisíocht, an Leictreonaíocht, an Eolaíocht agus Cláir Idirdhisiplíneacha san áireamh. Bronnfar 36 PhD chomh maith, ní a léiríonn seasamh OL le hoideachas an cheathrú leibhéil in Éirinn. 


UL Ceremonies 
University of Limerick, Limerick, Ireland, T: +353 (0)61 202700  :  Disclaimer   :  Privacy & Cookie Statement  :  Contact  :  Location