Skip to Content
   
University of Limerick, Ireland

Anoad na Gaeilge Baile

 
You are here:  Aonad na Gaeilge / An Ghaeilge san Ionad Oibre / Comhaid Fuaime

Aonad na Gaeilge University of Limerick on Facebook

English Version

AonadnaGaeilge Logo
 
an ghaeilge san ionad oibre

Nathanna Úsáideacha & Comhaid Fuaime

1. Dia Dhuit / Hello Éist

2. Go raibh maith agat, cé atá ag caint? / Thank you, who's calling please? Éist

3. Cén t-ainm atá ort? / Can I take your name? Éist

4. Nóiméad amháin le do thoil / Hold on please Éist

5. Is oth liom nach bhfuil mórán Gaeilge agam féin ach má fhágann tú d'ainm agus d'uimhir agam, iarrfaidh mé ar chainteoir Gaeilge glaoch ar ais ort. Nó, más maith leat, is féidir liom do ghnó a phlé leat i mBéarla anois díreach. / Sorry I don't have much Irish myself but if you give me your name and number, I'll get an Irish speaker to call you back. Otherwise, if you don't mind, I can deal with your query now in English. Éist

6. Is oth liom nach bhfuil an té a bhíonn ag plé le ceisteanna i nGaeilge ar fáil faoi láthair. / I'm sorry but the person who normally deals with Irish medium queries is not available at the moment. Éist

7. Ar mhaith leat teachtaireacht a fhágáil i mBéarla? / Would you like to leave a message in English? Éist

8. Ar mhaith leat coinne a dhéanamh leis? / Would you like to make an appointment to meet him? Éist

9. Ar mhaith leat coinne a dhéanamh léi? / Would you like to make an appointment to meet her? Éist

10. An bhféadfá d'uimhir theileafóin a thabhairt dom? / Can I take a phone number for you, please? Éist

11. Beidh Seán ar ais ar a dó a chlog / Séan will be back at 2 o' cloch Éist

12. Beidh sé ar ais san oifig níos déanaí / He will be back in the office later Éist

13. Beidh sí ar ais san oifig níos déanaí / She will be back to the office later Éist

14. Beidh sé ar ais tar éis lóin / He will be back after lunch Éist  

15. Beidh sí ar ais san oifig tar éis lóin / She will be back after lunch Éist

16. Go raibh maith agat / Thank you Éist

17. Slán / Bye Éist

18. Go n-éirí leat / All the best Éist

19. Conas atá tú? Is féidir liom labhairt leat i nGaeilge más mian leat / Hello, how are you? I can deal with your query in Irish if you wish. Éist

Comhaid Fuaime - Ranna / Spriocréimsí

20. An Oifig Iontrála / Admissions Éist

21. An Oifig Rochtana / Access Office Éist

22. Riarachán Acadúil na Mac Léinn / Student Academic Administration Éist

23. Rannóg an Airgeadais / Finance Division Éist

24. Roinn na nAcmhainní Daonna / Human Resources Department Éist

25. Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise / Information Technology Division Éist

26. Rannóg na Seirbhísí Faisnéise Leabharlainne / Library & Information Services Division Éist

27. Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta / Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences Éist

28. Dámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta / Faculty of Science and Engineering Éist

29. Dámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte / Faculty of Education & Health Sciences Éist

30. Dámh an Ghnó / Faculty of Business Éist

31. An Oifig Thaighde / Research Office Éist

32. Faisnéis agus Géilliúlacht / Information & Compliance Éist

33.An Roinn Buanoideachais agus For-rochtana / Department of Lifelong Learning & Outreach Éist

34. Soláthar agus Conarthaí / Procurement and Contracts Éist

35. Seirbhísí Beatha Campais / Campus Life Services Éist

36. Rannóg an Chomharoideachais agus na nGairmeacha / Co-Operative Education and Careers Division Éist

37. Foirgnimh agus Eastáit / Buildings and Estates Éist

38. Oifig an Déin / Dean's Office Éist

39. Oifig na Dáimhe / Faculty Office Éist

Nóta: tá na comhaid fuaime 40-74 ar fáil go hinmheánach.

Comhaid Fuaime - Glórphoist

75. Dia dhuit, Seán anseo. Nílim ar fáil faoi láthair ach fág teachtaireacht agus d'uimhir agus glaofaidh mé ar ais ort nuair a fhillfidh mé. Hello, this is Seán. I am unable to take your call at the moment but if you leave a brief message and your contact number, I'll call you on my return. Éist

76. Dia dhuit, Máire anseo. Tá mé ar saoire faoi láthair. Is feidir glaoch ar mo chomhghleacaí Síle, ar 061-203344. Hello, this is Máire. I am on annual leave at the moment. Please contact my colleague Síle at 061-203344. Éist

77. Síle Ryan anseo i Scoil Ghnó Kemmy. Fág teachtaireacht le do thoil agus cuirfidh mé glaoch ar ais ort chomh luath agus is féidir. You've reached the voicemail of Síle Ryan at the Kemmy Business School. Please leave a message and I'll get back to you as soon as I can. Éist

Aonad na Gaeilge
Ollscoil Luimnigh, Luimneach, Éire, T: +353 (0)61 202700  :  Seanadh  Ráiteas Príobháideachais  :  Teagmháil  :  Léarscáil Láithreáin