Skip to Content
University of Limerick, Ireland

Anoad na Gaeilge Baile

 
You are here:  Aonad na Gaeilge

Aonad na Gaeilge University of Limerick on Facebook

English Version

AonadnaGaeilge Logo
 
 Aonad na Gaeilge, Cursaí OícheAonad na Gaeilge, Teastas/Dioploma sa GhaeilgeAonad na Gaeilge, GníomhaíochtaíAonad na Gaeilge, an Ghaeilge san Ionad OibreAonad na Gaeilge, Contact Us

Cosán 2015 - Campa dátheangach ilghníomhach do pháistí i rang a sé (13-17 Iúil 2015)

Tuilleadh Eolais

facebook

  

 

Coinnigh súil orainn!

 

 

Faoi Aonad na Gaeilge

Bunaíodh Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh i Mí Feabhra 2001 agus tá sé lonnaithe in Áras na dTeangacha ar an gcampas. Tá ról ag Aonad na Gaeilge maidir le:  

  • cur chun cinn na Gaeilge agus imeachtaí Gaeilge san ollscoil;
  • tacú le teagasc, le foghlaim, agus le taighde trí Ghaeilge san ollscoil;
  • seirbhísí tacaíochta a sholáthar do chúrsaí acadúla Gaeilge na hollscoile;
  • comhairle agus tacaíocht a sholáthar i dtaca le polasaí dátheangach na hollscoile agus Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Tá baint lárnach ag an Aonad le Cumann Merriman.

Cúrsaí Gaeilge

Soláthraíonn an tAonad cúrsaí Gaeilge ar leibhéil éagsúla;

  • do phobal an champais;
  • don phobal ginearálta;
  • don earnáil phoiblí;
  • do mhic léinn oideachais (modúl sa Ghaeilge Ghairmiúil);
  •  do mhic léinn ón iasacht (trí mhodúl ab initio);
  • do mhic léinn páirt-aimseartha (mar shampla, cúrsa Teastas/Dioplóma sa Ghaeilge a bhfuil an-éileamh air).

Cúpla Ceist

Sraith agallamh is ea 'Cúpla Ceist' a thugann léargas nuálach ar úsáid na Gaeilge mar chuid de ghréasán sóisialta Ollscoil Luimnigh. Bain súp astu!

cupla ceist 1

cupla ceist 2

Cúpla Ceist 3 

Éamonn & Susan  Noel & Joe Ita & Josephine
Cúpla Ceist 4 Cúpla Ceist 5 Cúpla Ceist 6
Fionnuala & Brown Thomas Jim & Hashimé Éamonn & Con
Cúpla Ceist 7 Cúpla Ceist 8  Cúpla Ceist 9
Ciara & Peadar Olivia & Jerry Flannery/Barry Murphy Maureen & Jim
Cúpla Ceist 10  Cúpla Ceist 11  
Emmeline & Jerry Natalie & Roland  

 

 

 

 

 

 
Ollscoil Luimnigh, Luimneach, Éire, T: +353 (0)61 202700  :  Seanadh  Ráiteas Príobháideachais  :  Teagmháil  :  Léarscáil Láithreáin