Skip to Content
   
University of Limerick, Ireland

Anoad na Gaeilge Baile

 
You are here:  Aonad na Gaeilge

Aonad na Gaeilge University of Limerick on Facebook

English Version

AonadnaGaeilge Logo
 
 Aonad na Gaeilge, Cursaí OícheAonad na Gaeilge, Teastas/Dioploma sa GhaeilgeAonad na Gaeilge, GníomhaíochtaíAonad na Gaeilge, an Ghaeilge san Ionad OibreAonad na Gaeilge, Contact Us

 

facebook

  

 

Coinnigh súil orainn!

 

 

Faoi Aonad na Gaeilge

Bunaíodh Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh i Mí Feabhra 2001 agus tá sé lonnaithe in Áras na dTeangacha ar an gcampas. Tá ról ag Aonad na Gaeilge maidir le:  

  • cur chun cinn na Gaeilge agus imeachtaí Gaeilge san ollscoil;
  • tacú le teagasc, le foghlaim, agus le taighde trí Ghaeilge san ollscoil;
  • seirbhísí tacaíochta a sholáthar do chúrsaí acadúla Gaeilge na hollscoile;
  • comhairle agus tacaíocht a sholáthar i dtaca le polasaí dátheangach na hollscoile agus Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Tá baint lárnach ag an Aonad le Cumann Merriman.

Cúrsaí Gaeilge

Soláthraíonn an tAonad cúrsaí Gaeilge ar leibhéil éagsúla;

  • do phobal an champais;
  • don phobal ginearálta;
  • don earnáil phoiblí;
  • do mhic léinn oideachais (modúl sa Ghaeilge Ghairmiúil);
  •  do mhic léinn ón iasacht (trí mhodúl ab initio);
  • do mhic léinn páirt-aimseartha (mar shampla, cúrsa Teastas/Dioplóma sa Ghaeilge a bhfuil an-éileamh air).

Cúpla Ceist

Sraith agallamh is ea 'Cúpla Ceist' a thugann léargas nuálach ar úsáid na Gaeilge mar chuid de ghréasán sóisialta Ollscoil Luimnigh. Bain súp astu!

cupla ceist 1

cupla ceist 2

Cúpla Ceist 3 

Éamonn & Susan  Noel & Joe Ita & Josephine
Cúpla Ceist 4 Cúpla Ceist 5 Cúpla Ceist 6
Fionnuala & Brown Thomas Jim & Hashimé Éamonn & Con
Cúpla Ceist 7 Cúpla Ceist 8  Cúpla Ceist 9
Ciara & Peadar Olivia & Jerry Flannery/Barry Murphy Maureen & Jim
Cúpla Ceist 10  Cúpla Ceist 11  
Emmeline & Jerry Natalie & Roland  

 

 

 

 

 

 
Ollscoil Luimnigh, Luimneach, Éire, T: +353 (0)61 202700  :  Seanadh  Ráiteas Príobháideachais  :  Teagmháil  :  Léarscáil Láithreáin