Skip to Content
   
University of Limerick, Ireland
You are here:  Ceremonies / Na Searmanais / Léachtaí Tionscnaimh
Conferring ScheduleDates & DeadlinesQuick LinksArchived Ceremonies, University of Limerick
 
Ceremonies at UL

LéachtaÍ Tionscnaimh

Is ócáid ar leith í an léacht tionscnaimh i saol gairme an bhaill dáimhe in Ollscoil Luimnigh.  Tugann sé deis don ollamh nuacheaptha a chuid comhleacaithe, pobal an champais agus an pobal i gcoitinne a thabhairt ar an eolas faoina shaothar go dtí sin, chomh maith le taighde reatha agus faoina bhfuil fúthu a dhéanamh sa todhchaí. Tugtar ar ollúna an léacht tionscnaimh a thabhairt laistigh de 12 mhí ó am a gceaptha de ghnáth.

Baineann deasghnátha leis an léacht tionscnaimh agus caithfidh an t-ollamh tionscnaimh agus a chomhluadar ardáin an tuíneach.  Ní chaithfidh lucht freastail na léachta an tuíneach.

AN SCEIDEAL
Tiomsaíonn Oifig an Leas-Uachtaráin Acadúil & an Chláraitheora sceideal na léachtaí tionscnaimh gach bliain i mí Bealtaine, seoltar chuig na déin dáimhe é agus téann siadsan i gcomhairle leis na hollúna nuacheaptha.  Leagtar amach sceideal léachtaí ó Mheán Fómhair amach le titim ar an gceathrú Luan de gach mí, nó má thiteann an Luan ar saoire bainc, tabharfar an léacht ar cheathrú Céadaoin na míosa. 
Gliogáil anseo le teacht ar sceideal léachtaí 2010/11.

ROIMH AN ÓCÁID
Is trí oifig gach roinn acadúil ar leith, in éineacht leis an oifig dáimhe ar leith, a eagraítear ócáidí na léachtaí tionscnaimh.  Roinnfidh oifig na dáimhe eolas le hOifig an Leas-Uachtaráin & an Chláraitheora, agus eiseoidh siadsan na sonraí comhghnáis agus searmanais. 

Soláthróidh an roinn acadúil cuntas beatha gairid nó CV an léachtóra tionscnaimh, le grianghraf agus le seoladh suíomh gréasáin, don Oifigeach Cumarsáide agus don Oifigeach Preasa ceithre seachtaine roimh an ócáid. 

Fógróidh an roinn acadúil ionad na léachta tionscnaimh agus eiseoidh an oifig acadúil cuirí foirmeálta chun na léachta mí amháin roimh ré.

AN FÁILTIÚ AGUS AN LÉACHT
Fearfaidh an roinn acadúil fáiltiú ag 17h15 roimh an ócáid.  Is gnách go dtosaíonn an léacht ag 18h00 agus gurb é an Ceann Roinne an cathaoirleach. Fáilteoidh Déan na Dáimhe roimh na haíonna agus seolfaidh sé/sí an ócáid.  Cuirfidh Uachtarán na hOllscoile an léachtóir tionscnaimh i láthair agus labhróidh an léachtóir gar do 50 nóiméad.

LUCHT AN ARDÁIN
Beidh ar an ardáin (nó aon mheitheal díobh):

  • An Seansailéir
  • An tUachtarán, Ollscoil Luimnigh
  • An Leas-Uachtarán Acadúil & an Cláraitheoir
  • An Leas-Uachtarán Taighde
  • Déan na dáimhe ar leith
  • Ceann na roinne acadúla ar leith
  • An tOllamh Tionscnaimh

Le haghaidh breis eolais ar léachtaí tionscnaimh, seol r-phost le do thoil chuig Oifig an Leas-Uachtaráin Acadúil agus an Chláraitheora ag VPAReg@ul.ie 

   

Is é aidhm Ollscoil Luimnigh feidhmiú lasmuigh de chríocha an champais. Ceann de na slite is feidhmiúla chuige sin is ea soláthar na deise dóibh siúd atá ar lorg an eolais, na fírinne agus na tuisceana.

It is essential to recognise today social, charitable and personal contributions which have had a substantial and long-lasting impact on the well-being of what are commonly referred to as 'these islands'.

Sport is a unifying force - it brings together parishes, counties, provinces and the nation in support of a common cause and helps to boost national morale and raise the international profile of our country. It is therefore eminently appropriate that this university should recognise and honour those who epitomise the finest virtues of sport and who have contributed substantially to the enhancement of Ireland's sporting heritage.

The University of Limerick - honouring those who use their achievements to benefit the people of this city and region and show special appreciation to those who have contributed to the development of this great institution.

Demonstrating our respect for cultural achievements on the national and international stage.

There is no idea so uplifting as the idea of service to humanity.

Woodrow Wilson

We acknowledge the remarkable contribution of individual's to the betterment of the lives of those past, present, and to come.

UL Ceremonies
Ollscoile Luimnigh, Luimneach, Éire
Guthán: +353-61-202118, R-phost: ceremonies@ul.ie, Suíomh: www.ul.ie/ceremonies
 Seanadh  | Ráiteas Príobháideachais