Skip to Content
   
University of Limerick, Ireland
You are here:  Ceremonies / Na Searmanais / Bronnadh na gCéimeanna Oinigh
Conferring ScheduleDates & DeadlinesQuick LinksArchived Ceremonies, University of Limerick
 
Ceremonies at UL

BRONNADH na gCÉIMEANNA OINIGH

Bronnann Acht na nOllscoileanna 1997 d'údarás ar na hollscoileanna "moltaí a dhéanamh i leith bhronnadh comhaltachtaí, scoláireachtaí, sparánachtaí, duaiseanna agus dámhachtainí". Bronnann Ollscoil Luimnigh an dochtúireacht oinigh ar dhuine a chruthaigh go héachtúil, ar bonn náisiúnta nó idirnáisiúnta, sna healaíona, sna heolaíochtaí, i ngnó, i dtionscal, sna gairmeacha, i spórt, sa tseirbhís shóisialta nó sa tseirbhís phoiblí.

Bronnadh Dochtúireacht Oinigh in Ollscoil Luimnigh ar an 28 Meán Fómhair 2010 ar na daoine seo a leanas:

  • An tUasal Frank M Daly
  • An tUasal Jerry Kennelly
  • An tOllamh Anya Peterson Royce
  • An tUasal Oliver Patrick Murphy
  • An Dr Edward M Walsh
   

Is é aidhm Ollscoil Luimnigh feidhmiú lasmuigh de chríocha an champais. Ceann de na slite is feidhmiúla chuige sin is ea soláthar na deise dóibh siúd atá ar lorg an eolais, na fírinne agus na tuisceana.

It is essential to recognise today social, charitable and personal contributions which have had a substantial and long-lasting impact on the well-being of what are commonly referred to as 'these islands'.

Sport is a unifying force - it brings together parishes, counties, provinces and the nation in support of a common cause and helps to boost national morale and raise the international profile of our country. It is therefore eminently appropriate that this university should recognise and honour those who epitomise the finest virtues of sport and who have contributed substantially to the enhancement of Ireland's sporting heritage.

The University of Limerick - honouring those who use their achievements to benefit the people of this city and region and show special appreciation to those who have contributed to the development of this great institution.

Demonstrating our respect for cultural achievements on the national and international stage.

There is no idea so uplifting as the idea of service to humanity.

Woodrow Wilson

We acknowledge the remarkable contribution of individual's to the betterment of the lives of those past, present, and to come.

UL Ceremonies
Ollscoile Luimnigh, Luimneach, Éire
Guthán: +353-61-202118, R-phost: ceremonies@ul.ie, Suíomh: www.ul.ie/ceremonies
 Seanadh  | Ráiteas Príobháideachais